Dlaczego warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjneObligacje korporacyjne inaczej określane są mianem obligacji przedsiębiorstw. Stanowią poświadczenie kwoty dóbr, które zostały pożyczone przez emitenta.

Obecnie jest to jeden ze sposobów inwestowania kapitału, który cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ obligacje tego typu są objęte określoną stopą procentową.

Obligacje korporacyjne inaczej określane są mianem obligacji przedsiębiorstw. Stanowią poświadczenie kwoty dóbr, które zostały pożyczone przez emitenta. Obecnie jest to jeden ze sposobów inwestowania kapitału, który cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ obligacje tego typu są objęte określoną stopą procentową.

Zalety obligacji korporacyjnych

Osoby, które zdecydują się na zakup obligacji korporacyjnych otrzymują odsetki, często dużo wyższe niż te, które są naliczane od kwoty zgromadzonej na lokacie. Potencjalne zyski natomiast mają priorytetowe znaczenie podczas wybierania najbardziej optymalnego sposobu inwestowania kapitału. Dodatkowo, należy pamiętać, że obligacje korporacyjne nie podlegają codziennym zmianom ich wartości, dlatego są idealną alternatywą dla tych osób, które preferują mniej agresywne inwestycje. Co więcej, bazują na zmiennym oprocentowaniu. Są więc uzależnione od stóp WIBOR. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że współczesny rynek wykazuje tendencję do wzrostu tego rodzaju stóp, inwestowanie w obligacje może przynieść zadowalające zyski przy mniejszym niż w przypadku akcji ryzyku. Podobne rozwiązanie uniezależnia również osiągane zyski od inflacji.

Przewaga obligacji korporacyjnych nad akcjami

Obligacje korporacyjne są mniej stresogennym sposobem inwestowania, to nie ulega wątpliwości. Jednak na tym nie koniec ich przewagi nad akcjami. Przede wszystkim, w przypadku kiedy rynek wchodzi w okres bessy, wartość akcji najczęściej ulega dość szybkiemu spadkowi, co oczywiście oznacza straty dla inwestora. Inaczej jest w przypadku obligacji, które mogą wówczas generować zyski. Ponadto, trzeba mieć również na uwadze kwestię możliwość ogłoszenia przez przedsiębiorstwo upadku. Wówczas, to właśnie prawa obligatariuszy są zaspokajane w pierwszej kolejności. To jednak nie wszystko – inwestowanie w obligacje korporacyjne jest bardziej korzystne pod względem podatkowym. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że obligacje podlegają jedynie 19 % podatkowi od tak zwanych zysków kapitałowych.

Możliwość tworzenia strategii inwestycyjnych

Inwestowanie w obligacje korporacyjne ma jeszcze jedną, zasadniczą zaletę – daje możliwość tworzenia najbardziej odpowiednich dla inwestora strategii. Przykładem może być chociażby strategia immunizacji, która zakłada posiadanie portfela obligacji niezależnego od ewentualnych zmian stóp procentowych, a jednocześnie gwarantującego zyski na konkretnym poziomie, w ustalonym przez inwestora okresie. Dzięki temu, istnieje możliwość dostosowania strategii, która będzie pozwalała na osiągnięcie zadowalających rezultatów.

Polski rynek obligacji korporacyjnych nadal jest dziewiczy. Warto bowiem podkreślić, że giełda Catalyst w kraju została powołana do życia zaledwie pięć lat temu. W tym okresie, zyski jakie osiągnęli inwestorzy, oscylowały w granicach 6 - 7 punktów procentowych. Z tego powodu, inwestowanie w obligacje korporacyjne jest dzisiaj wyjątkowo obiecujące, zwłaszcza przez wzgląd na nietypowość lokalnego rynku.