Rodzaje reklamy. Nośniki reklamy

Rodzaje reklamyNośnik reklamy to narzędzie rynkowe, które ma na celu skuteczne dostarczanie informacji zakupowych do konsumenta. Istnieje kilka podstawowych rodzajów takich nośników. Wszystko zależy od kapitału i planów przedsiębiorstwa.

Wybór dokonywany przez nadawcę w kwestii rodzaju i formy reklamy w ogromnej mierze wiąże się z wymiernymi efektami jakie dana forma reklamy ma do spełniania oraz rodzajem adresatów do których powinna dotrzeć.

Rodzaje reklamy

Specjalista w dziedzinie marketingu i reklamy, Tadeusz Sztucki, biorąc pod uwagę adresatów treści promocyjnych wyróżnia:

  • Reklamę konsumencką, która kierowana jest do konsumentów będących finalnymi nabywcami towarów i usług.
  • Reklamę przemysłową, kierowaną do firm produkcyjnych, odbiorców hurtowych i dużych detalistów.
  • Reklamę detalisty, wykorzystywaną w miejscach sprzedaży detalicznej.
  • Reklamę instytucjonalną, nastawioną na działanie wobec instytucji administracyjnych, społecznych i innych.
  • Reklamę polityczną, stosowaną przez polityków w trakcie kampanii wyborczej, kiedy istotną kwestią staje się szybkie pozyskanie wyborców.

Właściwy dobór rodzaju reklamy pozwala dotrzeć do konkretnego grona nabywców. Inaczej konstruowana jest reklama polityczna nastawiona na ostry przekaz i konfrontacje postaw, a zupełnie inaczej tworzy się reklamę skierowaną do konsumenta, gdzie główną rolę odgrywa zachęcanie i przekonywanie. Należy wziąć pod uwagę to rozróżnienie i dokładnie określać adresatów komunikatów reklamowych.

Nośniki reklamy

Reklama realizująca politykę informacyjną oraz nakłaniającą odbiorców do określonego działania na rynku jest wdrażana przy użyciu odpowiednik nośników reklamowych. Są one swoistymi transporterami danych i propozycji, które przedsiębiorstwo przedstawia na rynku. Według specjalisty od marketingu, L. Garbarskiego, można wyróżnić kilka podstawowych nośników reklamy. Należą do nich: prasa, kino, telewizja, radio oraz różne środki reklamy pocztowej (ulotki, listy reklamowe, karty pocztowe, katalogi czy foldery). Środowisko reklamy nieustannie się rozwija proponując coraz to nowsze rozwiązania.

Elementem, który odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu różnorodnych środków reklamy jest koszt związany z jej zamieszczeniem. Koszty te są zależne od rodzaju danego nośnika i nie zawsze przekładają się na pozytywne efekty tak oczekiwane przez inwestora.

Najdroższym środkiem reklamy jest bez wątpienia telewizja. Posiada ona ogromną siłę oddziaływania, a jej zasięg powoduje, że dociera z informacją nawet w najbardziej niedostępne rejony. Szeroki krąg odbiorców, względna wiarygodność i umiejętność przykuwania uwagi sprawiają, że nawet krótki telewizyjny przekaz będzie skuteczny. Oczywiście, warto zwracać uwagę na jakość samego komunikatu oraz czas antenowy w którym będzie on emitowany. Jeżeli nadawca wygeneruje niejasny lub zbyt agresywny przekaz, to zainteresowanie konsumenta może przerodzić się w niechęć, a ogromny zasięg reklamy stanie się minusem. Natomiast czas antenowy powinien zostać dobrany do konkretnej grupy docelowej. Reklama kierowana do osób dorosłych wyświetlana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych, a komunikaty nastawiona na młodszego odbiorcę najlepiej umieszczać w paśmie porannym, kiedy dzieci najczęściej oglądają bajki.

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z usług reklamy pocztowej. Materiały reklamowe wysyłane w formie listów, katalogów czy ulotek trafiają do sporego grona odbiorców. Nawet jeśli potencjalny klient w momencie przyjmowania reklamy nie jest zainteresowany danym produktem, to oferta trafia do jego domu i może wzbudzić zainteresowanie w późniejszym czasie. Ten nośnik reklamy pozwala budować trwałe więzi z klientem nie ingerując zbyt mocno w jego prywatność. Warto również zaznaczyć, że koszty reklamy pocztowej nie są wysokie, a efekty jej działania firma odczuwa przez dłuższy czas.

Ostatnim dużym nośnikiem reklamy jest prasa. To najstarszy rodzaj komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Nadawcy wiedzą, że zamieszczanie ofert reklamowych w prasie specjalistycznej sprzyja docieraniu do określonych grup odbiorców. Zapewnia to większą selektywność przekazu. Choć prasa coraz częściej zastępowana jest wersjami internetowymi, to jednak nadal ma swoich zwolenników i całkiem dobrze radzi sobie na rynku reklamowym. Komunikaty publikowane w gazetach nie są drogie i bardzo łatwo je przygotować.

Nośnikami reklamy są również Internet, przydrożne bilbordy czy radio. Tutaj ceny i skuteczność oddziaływania kształtują się bardzo różnie. Zazwyczaj trudno ocenić, czy dany komunikat publikowany przez wymienione nośniki jest skuteczny na tyle, by w niego inwestować.