Sprzedaż osobista

sprzedaż osobistaSprzedaż osobista jest najstarszą ze wszystkich formą promocji. Choć jest mniej atrakcyjna od tak powszechnej obecnie reklamy, ma duże znaczenie w handlu oraz w promocji.

Współczesny marketing w dalszym ciągu chętnie korzysta z tej właśnie formy promocji, choć z wielu względów wiąże się ona z problemami, które należy odpowiednio rozwiązać. Sprzedaż osobista nie jest być może najtańszą formą promocji, ograniczony jest też nieco jej zasięg, mimo to ma ona bardzo duże znaczenie.

Kontakt sprzedawcy i klienta

O jej popularności decyduje w dużej mierze osobisty kontakt pomiędzy sprzedawcą a potencjalnym klientem. Kontakt ten ma duże znaczenie z kilku względów. Przede wszystkim zezwala on na odpowiednie dopasowanie strategii sprzedaży do danej osoby, czyli potencjalnego klienta. Sprzedawca może szybko dojść do tego, jakie są oczekiwania klienta.

Dostosowanie się do klienta

Dostosowanie się do klienta, jego osobowości i oczekiwać, i przedstawienie mu w atrakcyjny sposób oferty, wymaga jednak od sprzedawcy ogromnej wiedzy, szczególnie tej związanej z socjologią oraz psychologią. Sprzedaż osobista ma również inne zalety. Przede wszystkim sprzedawca kontaktujący się z klientem informuje go o tym, że taka a taka firma pojawiła się na rynku i ma w swej ofercie konkretne produkty, z którymi klient może się od razu zapoznać. Wielu klientów dzięki osobistym kontaktom ze sprzedawcą kształtuje sobie pozytywny wizerunek firmy, oczywiście pod warunkiem, że kontakt sprzedawcy z klientem będzie miły i sympatyczny.

Wywołanie pozytywnych emocji

Inną zaletą sprzedaży osobistej, z której często korzystają sprzedawcy, jest możliwość wyczucia i wykorzystania emocji klienta. Dobry sprzedawca potrafi wywołać u swych rozmówców określone reakcje emocjonalne, a następnie wykorzystać je na swą korzyść podczas dalszej rozmowy. Sprzedawca podczas bezpośredniego kontaktu z klientem ma dość szerokie pole manewru. Może zachęcać klienta na wiele sposobów, np. przekonując go o skuteczności produktów poprzez podkreślanie, że sam ich używa, może również używać innych zachęt, odpowiednio dopasowanych do danej sytuacji.

Wymienione powyżej zalety związane ze sprzedażą osobistą sprawiają, że nadal chętnie korzysta się z niej we współczesnym marketingu. I chociaż jest to sprzedaż dość droga i raczej powolna, sprzyja ona kształtowaniu wizerunku firmy i nawiązywaniu kontaktów między firmą a klientem.